Udlejningspolitik og prisliste


Priser
Timepris 425 kr. pr. time

Hallen kan lejes til aktiviteter, der ligger ud over de almindelige idrætsaktiviteter og som foregår i perioder, hvor der ikke er almindelig idrætsaktivitet i hallen.
Det kan eksempelvis være udlejning til private, fester/arrangementer i weekender, særlige aktiviteter/events uden for sæsonen.

Pris for denne type udlejning: 900 kr. - således lejer man som minimum hallen 3 timer, derefter 275 kr. pr påbegyndt time.

Stævner og afvikling af turneringskampe sker til normal timepris.
Overnatning Hal (kl. 23.00 - 8.00): Op til 30 deltagere 950 kr. - antal herover tillæg på 35 kr. pr deltager.

Udlejning og Kalender:
Udlejning via. hallens driftsansvarlige på info@ohhallen.dk
Se ledige tider via. vores kalender side her

Mødelokale incl. te-køkken
Normal pris for leje af mødelokalet til aftenmøde, dagsarrangement, børnefødselsdag i dagtimerne eller lignende i op til 5 timer: 500 kr. eller 0-12 timer: 1200 kr.
Udleje til fest, konfirmation, reception eller lignende: 1500 kr. (incl. service)

Fælles faciliteter
Foyer, toiletter, omklædningsrum med bad samt café excl. køkken er frit tilgængeligt for alle i hallens åbningstid.
Arrangementer med udendørs overnatning som ønsker bademulighed skal dog betale 10 kr. pr. deltager pr. døgn, såfremt arrangementet har mere end 20 deltagere. Udlejning og opkrævning sker via Katbakken, der orienterer halinspektøren.
Ved ønske om belysning på boldbaner i forbindelse med arrangementer på Katbakken opkræves 250 kr. pr. aften.

Særlige aftaler
I forbindelse med events, arrangementer med overnatning, arrangementer som dækker mange timer etc. kan aftales særlig pris ved kontakt til Tage og Erling på tlf. 50 51 52 65.

Benyttelse af café-køkkenet kan kun ske efter forudgående aftale. Kontakt Tage og Erling på tlf. 50 51 52 65.

Øvrigt
I øvrigt henvises til hallens regler for ophold