Udlejningspolitik og prisliste


Haltimer
Normal timepris: 350 kr. pr. time
Reduceret timepris: 200 kr. pr. time
Overnatning Hal (kl. 23.00 - 8.00): Op til 30 deltagere 750 kr. - antal herover tillæg på 25 kr. pr deltager.

Reduceret timepris tilbydes til aktiviteter, der ligger ud over de almindelige idrætsaktiviteter og som foregår i perioder, hvor der normalt ikke er almindelig idrætsaktivitet i hallen.
Det kan eksempelvis være udlejning til private fester/arrangementer i weekender, særlige aktiviteter/events uden for sæsonen.
Stævner og afvikling af turneringskampe sker til normal timepris.

Udlejning og Kalender: Udlejning via. hallens driftsansvarlige på info@ohhallen.dk
Se ledige tider via. vores kalender side her

Mødelokale incl. te-køkken
Hallens lejere med faste hal-tider kan anvende mødelokalet uden beregning

Øvrige lejere:
Normal pris for leje af mødelokalet til aftenmøde, dagsarrangement, børnefødselsdag i dagtimerne eller lignende i op til 5 timer: 350 kr. eller 5-12 timer: 700 kr.
Udleje til fest, konfirmation, reception eller lignende: 1200 kr. (incl. service)

Fælles faciliteter
Foyer, toiletter, omklædningsrum med bad samt café excl. køkken er frit tilgængeligt for alle i hallens åbningstid.
Arrangementer med udendørs overnatning som ønsker bademulighed skal dog betale 5 kr. pr. deltager pr. døgn, såfremt arrangementet har mere end 20 deltagere. Udlejning og opkrævning sker via Katbakken, der orienterer halinspektøren.
Ved ønske om belysning på boldbaner i forbindelse med arrangementer på Katbakken opkræves 100 kr. pr. aften.

Særlige aftaler
I forbindelse med events, arrangementer med overnatning, arrangementer som dækker mange timer etc. kan aftales særlig pris ved kontakt til Tage og Erling på tlf. 50 51 52 65.

Benyttelse af café-køkkenet kan kun ske efter forudgående aftale. Kontakt Tage og Erling på tlf. 50 51 52 65.

Øvrigt
I øvrigt henvises til hallens regler for ophold